تسبیح کهربا اصل کد 1389

تسبیح کهربا کپس

جنس : قطعات کهربا

تعداد دانه ها : 33 عدد

کیفیت : درجه یک

ضمانت: تضمین اصالت تسبیح با این موسسه می باشد

هزینه ارسال : رایگان