تندیس “آیت الکرسی” طرح کاج

دکوری نفیس از جنس رزین

منقش به آیت الکرسی

دارای جعبه و بسته بندی

ابعاد تقریبی: 8 * 18

450,000 تومان