مدال نقره زنانه زبرجد اصل «کد 2298»

جنس نگین : سنگ زبرجد اصل

جنس رکاب : نقره اصل و ممتاز با عیار بالا می باشد

ضمانت: تضمین اصالت نگین و نقره با این موسسه می باشد