پارچ دست نوشته آیات قرآن

پارچ دست نوشته آیات قرآن

حکاکی توسط استاد از داخل پارچ

حکاکی به صورت معکوس که از بیرون صحیح خوانده شود

قابل شستشو و استفاده بدون وضو

منقش به آیت الکرسی، سوره حمد، چهارقل

دارای فوائد معنوی زیاد بر روی نوشیدنی

ارتفاع پارچ: 20 سانتی متر

قطر دهانه پارچ: 11.5 سانتی متر

1,600,000 تومان