تسبیح کوک اصل کد 1353

تسبیح زیبای کوک اصلی

تعداد دانه ها : 33 عدد

نارگیل مصری

مرصع کاری شده

کیفیت : درجه یک

ضمانت: تضمین اصالت تسبیح با این موسسه می باشد

هزینه ارسال : رایگان