مدال نقره زبرجد اصل «کد 1145»

مدال نقره زبرجد اصل (مشهور به افریقایی)

جنس نگین : 1 عدد سنگ زبرجد اصل

سایر نگین ها : برلیان اتمی می باشد

جنس : نقره اصل و ممتاز با عیار بالا می باشد

ضمانت: تضمین اصالت نگین ها و نقره با این موسسه می باشد

محصولات مرتبط