استکان روضه با چاپ ذکر « یا اباعبدالله »

دست استکان ایرانی با چاپ درجه یک

ابعاد تقریبی: 7 * 7