استکان کمر باریک روضه با چاپ ذکر « یا حسین »

دست استکان ایرانی

حاوی 6 عدد

با چاپ درجه یک ذکر « یا حسین بن علی الشهید »

ابعاد تقریبی:

ارتفاع: 8 سانتی متر

قطر دهانه لیوان: 5.5 سانتی متر

قطر پایین لیوان: 4 سانتی متر

165,000 تومان