تابلو معرق “آیت الکرسی” (بدون جعبه)

تابلو معرق چوب

منقش به آیت الکرسی

با زمینه زیبای فیروزه ای

دارای شیشه محافظ طرح

ابعاد تقریبی : 25 * 25

210,000 تومان