تابلو معرق “آیت الکرسی” سایز بزرگ افقی

نوشته : معرق روی پارچه ترمه

نخ های ابریشم داخل ترمه کارشده

ابعاد تقریبی: 35 * 75

1,300,000 تومان