تسبیح سنگی عقیق طرح باباقوری 33 دانه سایز بزرگ

تسبیح سنگی عقیق طرح باباقوری

سایز بزرگ

جنس : سنگ طبیعی

باتوجه به طبیعی بودن سنگ، امکان تفاوت جزئی در رگه ها و شجر سنگها وجود دارد.

تعداد دانه ها : 33 عدد

کیفیت : درجه یک

410,000 تومان