تسبیح سنگی تایگر (چشم ببر) 100 دانه سایز متوسط

تسبیح سنگی تایگر (چشم ببر)

سایز متوسط

جنس : سنگ طبیعی

باتوجه به طبیعی بودن سنگ، امکان تفاوت جزئی در رگه ها و شجر سنگها وجود دارد.

تعداد دانه ها : 100 عدد

کیفیت : درجه یک

290,000 تومان