تسبیح سنگی عقیق بنفش 33 دانه سایز متوسط

تسبیح سنگی عقیق بنفش

جنس : سنگ طبیعی

باتوجه به طبیعی بودن سنگ، امکان تفاوت جزئی در رگه ها و شجر سنگها وجود دارد.

تعداد دانه ها : 33 عدد

کیفیت : درجه یک

255,000 تومان