تسبیح سنگی عقیق زرد تراشدار 33 دانه سایز کوچک

تسبیح سنگی عقیق زرد

سایز کوچک

جنس : سنگ طبیعی تراشدار

باتوجه به طبیعی بودن سنگ، امکان تفاوت جزئی در رگه ها و شجر سنگها وجود دارد.

تعداد دانه ها : 33 عدد

کیفیت : درجه یک

150,000 تومان