خانه>تسبیح های اصلی و خاص>تسبیح سنگی و طرح سنگ>تسبیح سنگی عقیق سفید شجری 100 دانه سایز متوسط

تسبیح سنگی عقیق سفید شجری 100 دانه سایز متوسط

تسبیح سنگی عقیق سفید شجری

سایز متوسط

جنس : سنگ طبیعی

باتوجه به طبیعی بودن سنگ، امکان تفاوت جزئی در رگه ها و شجر سنگها وجود دارد.

تعداد دانه ها : 100 عدد

کیفیت : درجه یک

180,000 تومان