تسبیح سنگی عقیق طرح ام البنین 33 دانه سایز کوچک

تسبیح سنگی عقیق

سایز کوچک

طرح ام البنین (به تسبیحی که سنگ های آن از رنگ های مختلف تشکیل شده باشد، ام البنین گفته میشود)

جنس : سنگ طبیعی

باتوجه به طبیعی بودن سنگ، امکان تفاوت جزئی در رگه ها و شجر سنگها وجود دارد.

تعداد دانه ها : 33 عدد

کیفیت : درجه یک

105,000 تومان