تسبیح سنگی عقیق قرمز تراشدار 33 دانه سایز بزرگ

تسبیح سنگی عقیق قرمز

تسبیح سنگی عقیق قرمز تراشدار

سایز بزرگ

جنس : سنگ طبیعی

باتوجه به طبیعی بودن سنگ، امکان تفاوت جزئی در رگه ها و شجر سنگها وجود دارد.

تعداد دانه ها : 33 عدد

کیفیت : درجه یک

415,000 تومان