تسبیح سنگی عقیق قرمز رگه دار 33 دانه سایز متوسط

تسبیح سنگی عقیق قرمز رگه دار

سایز متوسط

جنس : سنگ طبیعی

باتوجه به طبیعی بودن سنگ، امکان تفاوت جزئی در رگه ها و شجر سنگها وجود دارد.

تعداد دانه ها : 33 عدد

کیفیت : درجه یک

255,000 تومان