تسبیح سنگی عقیق قرمز 33 دانه سایز کوچک

تسبیح سنگی عقیق قرمز

سایز کوچک

جنس : سنگ طبیعی

باتوجه به طبیعی بودن سنگ، امکان تفاوت جزئی در رگه ها و شجر سنگها وجود دارد.

تعداد دانه ها : 33 عدد

کیفیت : درجه یک

120,000 تومان