تسبیح طرح سنگ فیروزه 100 دانه سایز متوسط

تسبیح صنعتی طرح سنگ فیروزه

سایز متوسط

جنس : سنگ صنعتی

توجه: امکان تفاوت جزئی در رگه ها و شجر سنگها وجود دارد.

تعداد دانه ها : 100 عدد

کیفیت : درجه یک

65,000 تومان