تندیس “آیت الکرسی” طرح انار

دکوری نفیس از جنس رزین

آبکاری طلایی بارنگ ثابت

منقش به : " آیت الکرسی  "

دارای جعبه و بسته بندی

ابعاد تقریبی: 12 * 9

540,000 تومان