جاشمعی دکوری نفیس (جفتی)

جاشمعی دکوری نفیس

به صورت جفت

آبکاری طلایی بارنگ ثابت

منقش به نام علی بن موسی الرضا علیه السلام

دارای جعبه و بسته بندی مناسب

ابعاد تقریبی: 15 * 35