ساعت دیواری خاتم و میناکاری “دوازده امام (علیهم السلام)”

ساعت دوازده امام علیهم السلام

قاب خاتم کاری دستی

زمینه میناکاری دستی

دارای شیشه محافظ روی ساعت

قطر تقریبی : 35 سانتی متر