ساعت دیواری معرق “آیت الکرسی” افقی

ساعت دیواری معرق چوب

منقش به آیه شریفه آیت الکرسی

با زمینه زیبای فیروزه ای

دارای شیشه محافظ روی ساعت و طرح

ابعاد تقریبی : 25 * 60

990,000 تومان