ساعت دیواری معرق “آیت الکرسی”

ساعت معرق چوب

منقش به آیه شریفه آیت الکرسی

با زمینه زیبای فیروزه ای

دارای شیشه محافظ روی ساعت و طرح

ابعاد تقریبی : 30 * 30

850,000 تومان