ساعت دیواری معرق “و ان یکاد”

ساعت معرق چوب

منقش به آیه شریفه و ان یکاد

با زمینه زیبای فیروزه ای

موتور ساعت آرام گرد

دارای شیشه محافظ روی ساعت و طرح

ابعاد تقریبی : 30 * 30