فنجان حکاکی دستی ” آیت الکرسی “

فنجان حکاکی دستی " آیت الکرسی "

حکاکی آیه الکرسی توسط استاد در داخل فنجان

حکاکی به صورت معکوس که از بیرون صحیح خوانده شود

قابل شستشو و استفاده بدون وضو

دارای فوائد معنوی زیاد بر روی نوشیدنی

ابعاد تقریبی:

ارتفاع: 5.5 سانتی متر

قطر دهانه فنجان: 5.5 سانتی متر

قطر پایین فنجان: 3.5 سانتی متر