قندان روضه با چاپ ذکر « یا حسین »

قندان روضه

با چاپ درجه یک ذکر « یا حسین بن علی الشهید »

ابعاد تقریبی: