لیوان حکاکی دستی آیات قرآن سایز خیلی بزرگ

لیوان بزرگ دست نوشته آیات قرآن

حکاکی توسط استاد از داخل لیوان

حکاکی به صورت معکوس که از بیرون صحیح خوانده شود

قابل شستشو و استفاده بدون وضو

منقش به آیت الکرسی، سوره حمد، چهارقل

دارای فوائد معنوی زیاد بر روی نوشیدنی

ابعاد تقریبی:

ارتفاع 14 سانتی متر

قطر دهانه 10 سانتی متر

750,000 تومان