گلدان شیشه ای با چاپ ذکر « یا علی بن موسی الرضا »

گلدان شیشه ای

با چاپ ذکر « یا علی بن موسی الرضا »

ابعاد تقریبی:

ارتفاع: 18 سانتی متر

قطر دهانه گلدان: 3 سانتی متر

قطر پایین گلدان: 6 سانتی متر

95,000 تومان